بررسی نقشه ها ، مدلهای وتصاویر ماهواره های هواشناسی نشان دهنده حرکت توفان حاره ای (آشوبا ASHOBAA) به سمت مناطق جنوبی دریای عمان است که اوایل امروز در محدوده ۷۰۰ کیلومتری کشور عمان مستقر شده است ، حرکت این توفان حاره ی بطرف شمال دریای عمان وبطرف نزدیکی سواحل شرقی وجنوبی تنگه هرمز کند می باشد که  اوایل هفته آینده از بین میرود.

 نزدیک شدن این توفان به منطقه باعث افت شدید فشار و ایجاد ناپایداری شدید در استانهای سیستان وبلوچستان، هرمزگان وبخشی از کرمان خواهد شد که اکثر این نا پایداریها طی روزهای چهارشنبه وپنجشنبه وجمعه بصورت افزایش ابر و بارش رگباری باران ورعد برق همراه وزش بادهای شدید شرقی تا جنوب شرقی گاه با گرد وخاک همراه خواهد بود.

 بنابراین توصیه می شود طی مدت مدت یاد شده تمهیدات لازم خصوصا در ترددهای دریایی (محدوده تنگه هرمز تا دریای عمان) صورت پذیرد. 

بررسی نقشه های جدید هواشناسی نشان دهنده تاثیر سامانه ناپایدار بر روی استان های جنوب شرق کشور و استان هرمزگان از روز سه شنبه ۱۲-۱-۹۴ تا اوایل هفته آینده است که این ناپایداریها در برخی نقاط بصورت افزایش سرعت باد با احتمال گردوخاک ، افزایش ابر ، بارش پراکنده باران و مواج شدن دریا است.

سه شنبه : افزایش سرعت باد در مناطق شمالی و شرقی، افزایش ابر در برخی نقاط شمالی با احتمال بارش پراکنده

از بعدازظهر چهارشنبه و پنجشنبه : افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده بخصوص در مناطق شمالی و غربی و برخی نقاط شرقی ، افزایش سرعت باد در مناطق شمالی و شرقی ، وزش باد نسبتا شدید در محدوده دریایی و مواج شدن دریا

جمعه : افزایش باد و بارش پراکنده در برخی نقاط شرقی، وزش باد نسبتا شدید در محدوده دریایی و مواج شدن دریا

توصیه می شود با توجه به مواج شدن دریا طی روزهای پنجشنبه و جمعه تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورها صورت گیرد.

 

 

بررسی نقشه های جدید هواشناسی نشان دهنده تاثیر سامانه ناپایدار بر روی استان های جنوب شرق کشور و استان هرمزگان از امروز ۵-۱-۹۴ تا اوایل هفته آینده است که این ناپایداریها در برخی نقاط استان بصورت افزایش سرعت باد با احتمال گردوخاک ، افزایش ابر ، بارش پراکنده باران و مواج شدن دریا است.

چهارشنبه و پنجشنبه : افزایش باد و متلاطم شدن دریا ، افزایش ابر و احتمال بارش خفیف در مناطق غربی

جمعه و شنبه : وزش باد نسبتا شدید ، در مناطق شرقی و شمالی استان با احتمال گردوخاک ، مواج بودن دریا و بارش پراکنده باران با احتمال رعد وبرق

ضمنا بیشترین فعالیت این سامانه ناپایدار(از نظر جوی و دریایی) طی روزهای جمعه و شنبه خواهد بود.

طی این مدت دریا متلاطم و نسبتا مواج خواهد شدکه توصیه می شود تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورها صورت پذیرد.